1 MAY

公司簡介


水電。冷氣維修。燈飾工程。電器維修。鋁窗。冷氣安裝。浴室潔具。水喉。搭竹棚。驗窗。持政府註冊小型工程牌照。8 JUN

工作經驗未填寫工作經驗資料

12 JUL

服務 / 產品種類未填寫服務 / 產品種類資料

18 AUG

服務 / 產品內容未填寫服務 / 產品內容資料